• 22 813 38 88
 • victus@victus.waw.pl

KŁOPOTY WSPÓLNOT PODEWELOPERSKICH

about us page title image
 • KŁOPOTY WSPÓLNOT PODEWELOPERSKICH

  Deweloper jest odpowiedzialny za usunięcie wad w budynku i lokalach przez okres trzech lat: w przypadku części wspólnych nieruchomości (dach, zwykle garaż, klatki, windy itp.) – liczonych od daty uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie budynku, w przypadku poszczególnych lokali – od daty sprzedaży lokalu przez dewelopera. Przy czym wady w częściach wspólnych może zgłosić deweloperowi zarząd Wspólnoty, a wady w lokalach – tylko ich właściciele. W obu przypadkach należy stosować formę pisemną.

  Z doświadczeń VICTUS s.c. wynika, że współpraca z deweloperami w zakresie usuwania wad jest dość trudna. Deweloperzy często przedłużają negocjacje, zwlekają z podjęciem decyzji, dają obietnice bez pokrycia… a czas rękojmi mija. Wielu z nich celowo zawiązuje spółkę tylko w celu sfinalizowania jednej inwestycji, a następnie likwiduje spółkę pozbawiając wspólnoty i właścicieli lokali zabezpieczenia ich roszczeń, nawet tych uznanych przez sąd. Dlatego tak bardzo wskazany jest pośpiech ze strony właścicieli lokali i zarządów wspólnot w zgłaszaniu wad deweloperowi, póki posiada on niewykupione lokale w budynku lub inny majątek. Wspólnoty mieszkaniowe powinny być dobrze przygotowane do spotkań i negocjacji z deweloperami, odbywając je w obecności prawników i rzeczoznawców budowlanych. Jeżeli inwestor wykaże chęć współpracy, to celowe jest wykonanie przez obie strony (inwestor-wspólnota) wspólnego przeglądu całego budynku i spisanie tych wad oraz wyznaczenie rozsądnych terminów ich usunięcia..

  Jeśli jakość robót budowlanych i współpraca z deweloperem pozostawia wiele do życzenia, to koniecznością staje się posiadanie funduszu remontowego bez względu na wiek budynku. Środki wpłacane przez właścicieli lokali na ten fundusz powinny służyć wspólnocie na dokonywanie koniecznych i pilnych napraw, wymiany urządzeń i remonty. Oczywiście właściciele lokali mogą uchwalić jednorazowe wpłaty na taki cel, ale znacznie łatwiej jest uiszczać miesięcznie po 50 groszy lub złotówkę za metr kwadratowy swojego mieszkania. Te środki, w razie ich niewykorzystania w danym roku kalendarzowym, przechodzą na kolejne lata, zwiększając finansowe bezpieczeństwo wspólnoty.

  Domagajmy się zatem stanowczo respektowania swoich praw przez deweloperów, ale jednocześnie twórzmy własne rezerwy finansowe na ratowanie wymarzonych domów i mieszkań.

  Małgorzata Górska, radca prawny

  Napisz komentarz

W ofercie kompleksowa obsługa nieruchomości – administrowanie nieruchomościami Warszawa, mazowieckie. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami, administracja budynkami, obsługa budynków mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych. Księgowość dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie wspólnotami Warszawa, woj. mazowieckie - zapraszamy!.