• 22 813 38 88
 • victus@victus.waw.pl

PODATKI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

about us page title image
 • PODATKI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

  Wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązane do naliczania i uiszczania podatku (19%) od dochodów uzyskiwanych ze źródeł niestanowiących zasobów gospodarki mieszkaniowej. Z wielu interpretacji Ministerstwa Finansów wynika, że do dochodów podlegających temu opodatkowaniu zaliczono:

  • dochód uzyskany z lokali użytkowych, przy czym chodzi o różnicę między zaliczkami otrzymanymi od ich właścicieli a przypadającymi na te lokale kosztami poniesionymi przez wspólnoty,
  • pożytki uzyskiwane z wynajmu części wspólnych nieruchomości, np. dachów pod anteny telewizyjne, elewacji po bilbordy, suszarni na działalność gospodarczą i.t.p.,
  • oprocentowanie lokat inwestycyjnych, w tym terminowych,
  • opłaty za garaże, miejsca postojowe, korytarze i schowki wnoszone przez osoby nieposiadające mieszkań w budynku wspólnoty,
  • odsetki za zwłokę naliczone właścicielom lokali użytkowych i osobom nieposiadającym mieszkań w budynku w wspólnoty.

  Wiele wątpliwości i kontrowersji wzbudza zwłaszcza opodatkowanie dochodów z lokali użytkowych bez względu na to, kto jest ich właścicielem i do jakiej działalności są wykorzystywane. Wspólnota mieszkaniowa musi po prostu odprowadzić podatek od różnicy między zaliczkami wpłaconymi na jej rachunek przez właściciela każdego lokalu użytkowego a kosztami zarządu nieruchomością wspólną przypadającymi na ten lokal.

  Na szczęście wolne od podatku są dochody pochodzące z lokali mieszkalnych, jeśli zostaną przekazane na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie. Dla przykładu: jeśli właściciele lokali przekażą nadwyżkę eksploatacyjną na fundusz remontowy lub na poczet kosztów eksploatacyjnych następnego roku, to ulga przysługuje, a jeśli zdecydują o jej zwrocie poszczególnym właścicielom w całości lub części, to wspólnota będzie musiała zapłacić podatek od zwróconej kwoty.

  W październiku 2011 r. Minister Finansów zdecydował, że wspólnoty są zobowiązane do rozliczania podatku VAT w zakresie usług komunalnych związanych z utrzymaniem lokali użytkowych: centralnego ogrzewania, dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu odpadów, gdy przychody uzyskiwane z tych tytułów przekroczą 150.000 zł w stosunku rocznym. Wolne od podatku VAT są natomiast rozliczenia z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, to jest z tytułu eksploatacji i remontów. Tak więc przepisy dotyczące podatku VAT są stosowane głównie we wspólnotach dużych i posiadających sporo lokali użytkowych.

  Mgr Katarzyna Rowicka, kierownik działu księgowego VICTUS s.c.

  Napisz komentarz

W ofercie kompleksowa obsługa nieruchomości – administrowanie nieruchomościami Warszawa, mazowieckie. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami, administracja budynkami, obsługa budynków mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych. Księgowość dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie wspólnotami Warszawa, woj. mazowieckie - zapraszamy!.