• 22 813 38 88
 • victus@victus.waw.pl

Z GAZEM NIE MA ŻARTÓW !

about us page title image
 • Z GAZEM NIE MA ŻARTÓW !

  Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek wykonywać co roku kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej oraz kominowych przewodów wentylacyjnych i spalinowych, odprowadzających resztki gazu spalanego w kuchenkach i piecykach łazienkowych. Te ostatnie przewody muszą być dodatkowo czyszczone 2 razy w roku. Powyższe kontrole wykonują z zasady gazownicy z uprawnieniami budowlanymi i kominiarze z dyplomami mistrzowskimi. Z kontroli tych są sporządzane odpowiednie protokoły i opinie.


  Do obowiązków gazowników należy sprawdzenie odpowiednimi przyrządami szczelności całej instalacji gazowej, łącznie z odbiornikami gazu. W razie stwierdzenia nieszczelności powodującej ulatnianie się gazu, do obowiązków kontrolującego należy doraźne doszczelnienie instalacji od ręki. Jeśli jednak doszczelnienie to wymaga czasochłonnej naprawy, to gazownik powinien zamknąć zawór odcinający dopływ gazu do budynku lub mieszkania oraz poinformować o tym na piśmie administratora i głównego lokatora mieszkania. Jeśli lokator odkręci zawór, to w razie wybuchu gazu poniesie pełną odpowiedzialność za spowodowane ofiary i szkody materialne.


  Kominiarze
  natomiast sprawdzają drożność kanałów wentylacyjnych i spalinowych w lokalach oraz opisują stwierdzone nieprawidłowości, którymi najczęściej są: zatory w przewodach kominowych spowodowane spadającymi cegłami lub gniazdami ptasimi, nierozszczelnione okna w mieszkaniach, zamurowane lub częściowo zasłonięte kratki wentylacyjne, brak otworów (220 cm2) w drzwiach łazienkowych, pochłaniacze elektryczne w kuchniach i wentylatory w łazienkach. Następnie zarząd lub administrator nieruchomości – po uzgodnieniu zakresu i kosztów – zleca kominiarzowi usunięcie nieprawidłowości niezależnych od lokatorów. Przy okazji kominiarz wyczyści przewody spalinowe i powtórzy tę czynność za pół roku.


  Tak
  więc gazownicy i kominiarze są sojusznikami lokatorów, bo działają w ich interesie. W praktyce zdarza się jednak często, że mieszkańcy budynku – mimo wcześniejszych ogłoszeń i wykonywania obu kontroli w jednym terminie – nie udostępniają swoich lokali gazownikom i kominiarzom z różnych powodów, albo pod byle pretekstem domagają się ich przybycia w innych terminach. Kominiarz może oczywiście przybywać do budynku nawet codziennie, ale za każdy dojazd wystawi wspólnocie odpowiednią fakturę. Nie można tolerować tej praktyki, bo kontrole techniczne pochłoną lwią część budżetu wspólnoty.


  Dlatego
  firma administrująca VICTUS – działając w interesie ogółu mieszkańców budynku – zawiadamia dostawców gazu o przypadkach nieudostępnienia lokalu do kontroli gazowej i kominowej z wnioskiem o rozważenie możliwości wstrzymania dostawy tego medium z powodu niepewności co do stanu technicznego instalacji gazowej i wentylacyjnej. Z gazem bowiem nie ma żartów !

  Mgr inż. Andrzej Udziela, zarządca nieruchomości

  Napisz komentarz

W ofercie kompleksowa obsługa nieruchomości – administrowanie nieruchomościami Warszawa, mazowieckie. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami, administracja budynkami, obsługa budynków mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych. Księgowość dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie wspólnotami Warszawa, woj. mazowieckie - zapraszamy!.